Referat fra Retzina-bandens generalforsamling d. 30.05.2009

 

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent

2.    Beretning

a)    Formand

b)    Kasserer

c)    Sekretær

d)    PSHLU

3.    Valg

a)    Formand

b)    Kasserer

c)    Sekretær

d)    PSHLU

4.    Fremtidigt virke

5.    Uddeling af bøder

6.    Eventuelt

 

Kl. 16.00 Startede formanden med at byde velkommen. Hun glæde sig over, at det igen foregik i dejligt vejr i skoven.

 

ad 1)              Peter R blev enstemmigt valgt

 

ad 2)             a)   Formanden fortalte at året var gået godt. Takker Inge-Lise og Niels for en god Store Spilledag, selv om Ludo-banden som sædvanlig ikke blev færdig. Roser Hans for en dejlig fest.

                     b)   Kassereren fortalte vi havde omkring 25.000 kr. Det har været et besværligt år, med hensyn til investeringer, men han syntes dog, det er gået OK.

c)   Sekretæren er tilfreds med året der er gået. Det blev besluttet at formandskvinden skal sørge for, at vedtægterne ændres på hjemmesiden.

d)   PSHLU henstiller til dirigenten, at han skal huske hendes navn. Året gået godt.

                    

ad 3)             a)   Hanne genvalgt

b)    Peter H genvalgt

c)    Lene genvalgt

d)    Margrethe genvalgt

 

ad 4)            a)   Leif havde undersøgt hvad en tur til Hven ville koste. Det blev ret dyrt, og der

var mere stemning for en kanotur. Haven hos Inge-Lise og Niels vil blive udlagt som campingplads. Alle er indstillet på at slæbe, og vi håber på stort fremmøde fra de unge. Har nogen glemt det er turen den 15. til 16. august. Nærmere informationer kommer fra Leif og Hans.

                     b)   Storespilledag 21. november 2009 hos Hanne og Leif                 

                     c)   Ny ferie: Vi skal tænke over, om vi skal vente til 2012.

 

ad 5)             Vedlagt fra kassereren.

 

ad 6)             Da foreningens medlemmers hukommelse ikke er den bedste, blev det beslutte, at vi kan sende bødeforslag til webmasteren. Han vil så lægge dem ind på vores hjemmeside, og printe det ud til generalforsamlingen. Efter lidt snakken frem og tilbage, afsluttede formanden generalforsamlingen.

 

 

Juni 2009

Lene Pedersen / Sekretær