Referat fra Retzina-bandens generalforsamling d. 11.05.2008

 

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Beretning

a)      Formand

b)      Kasserer

c)      Sekretær

d)      PSHLU

e)      Rejseudvalget

3.      Valg

a)      Formand

b)      Kasserer

c)      Sekretær

d)      PSHLU

4.      Fremtidigt virke

5.      Uddeling af bøder

6.      Eventuelt

 

Formanden startede med at byde velkommen. Hun glæde sig over, at det for en gang skyld foregik i dejligt vejr i skoven. Også velkommen til 2. generationen.

 

ad 1)              Peter R blev enstemmigt valgt

 

ad 2)             a)   Formanden fortalte at året var gået godt, selv om der i år ikke har været de store fester. Dog en tak til PSHLU og John for en god Store Spilledag. Dog henstiller hun til, at Niels næste gang, finde på en sjovere måde at gøre sig bemærket på. Roser Hans for det gode vejr.

b)      Kassereren havde lidt dårlige nyheder. Vores IT aktier er solgt, men alt i alt er vores formue faldet med ca. 5.000 kr. Der vil dog være omkring 11.000 kr. til lommepenge.

c)      Sekretæren er tilfreds med året der er gået.

d)      PSHLU er gået på efterløn. Mener det har været et sløvt år.

e)      Rejseuvalget ved Peter H. og Niels kunne berette, at de have haft besvær med at få nogle til at modtage os. Det var dog lykkedes til sidst. De beder Peter R. om at få en Backgammon arrangeret. 

 

ad 3)             a)   Hanne genvalgt

b)      Peter H genvalgt

c)      Lene genvalgt

d)      Margrethe genvalgt

 

ad 4)             a)   Storespilledag 15. november 2008

                     b)   Skovtur 30. maj 2009   

                     c)   Kanotur 2009 15./16. august. Leif og Hans bestiller (overvåges af PSHLU)

 

ad 5)             Vedlagt fra kassereren.

 

ad 6)             Det blev besluttet at gange alle bøder med to. Efter lidt snakken frem og tilbage, afsluttede formanden generalforsamlingen.

 

Der må bemærkes, at rækkefølgen i dagsorden ikke helt forløb som ovenstående. Sekretæren har dog valgt, at skrive referatet i den normale rækkefølge.

 

Juni 2008

Lene Pedersen / Sekretær