Referat fra Retzinabandens generalforsamling (light) søndag d. 6. juli 2008

 

 

 

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Kort beretning

                           a. Formand

3.      Uddeling af bøder

4.      Eventuelt

 

ad 1)              Peter R blev enstemmigt valgt

 

ad 2)             a)   Formanden takkede rejseudvalget for valget af stedet. Her er ganske dejligt, gode strande og dejligt selskab. Dog kunne ikke meget kulturelt at udforske, og vejen var lige vel støjende. Derpå blev der udbragt en skål og sagt tak for denne gang.

                    

ad 3)             Se tidligere fremsendt fra kassereren.

 

ad 4)             Lene sender SMS til Inge-Lise og formanden.

                     Efter lidt snakken frem og tilbage, afsluttede formanden generalforsamlingen.

 

August 2008

 

Lene Pedersen

Sekretær