Referat fra Retzina-bandens generalforsamling d. 26.05.2007

 

  

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Beretning

a)     Formand

b)     Kasserer

c)      PSHLU

3.      Lovændringer

4.      Fremtidigt virke

a)     Nedsættelse af turudvalg

5.      Uddeling af bøder

6.      Eventuelt

 

ad 1)             Peter R blev enstemmigt valgt

 

ad 2)           a)   Formanden fortalte at året var gået godt. Der har i årets løb været mange

                          gode arrangementer.   

                     b)   Kassereren havde gode nyheder. Vi har nu 74.000 kr. i vores

                           foreningskasse. I åres løb har vi fået 9.600 kr. i renter m.m..

c)      PSHLU tilfreds med foreningens arbejde.

 

Ad 3)            § 6 stk. 1 og 4 ændres. Se nye vedtægter på hjemmesiden.

 

ad 4)            a)   Peter H. og Niels blev valgt til turudvalg.

                           Foreningsturen bliver i uge 27. 2008. Uge 28 kan vælges som ekstra.

                     b)   Der bliver ingen kanotur i år. Der kan ikke findes en dato.

                     c)   Store spilledag hos Margrethe og John 24. november 2007

 

ad 5)            Fremsendes fra kassereren.

 

ad 5)            Efter lidt snakken frem og tilbage, afsluttede formanden generalforsamlingen.

 

Juni 2007

 

Lene Pedersen

Sekretær