Referat fra Retzina-bandens generalforsamling d. 03.05.06

 

 

 

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Beretning

a)      Formand

b)      Kasserer

c)      PSHLU

3.      Fremtidigt virke

4.      Uddeling af bøder

5.      Eventuelt

 

ad 1)              Peter R blev enstemmigt valgt

 

ad 2)             a)   Formanden fortalte at alt er gået godt. Det var en god ferie sidste år og spilledagen

                           foregik også til alles tilfredshed.

                     b)   Kassereren mente alt gik godt. Rest af penge investeres til ferie om 2 år

c)      PSHLU tilfreds med foreningens arbejde. Husker foreningen på 26.maj 2007

                    

ad 3)             Der bliver ingen kanotur i år. Der kan ikke findes en dato.

                     Webbmasteren skal se på opsætning og udskrifter vedr. hjemmesiden.

                     Store spilledag hos Peter og Rossana 25. november 2006

 

ad 4)             Se tidligere fremsendt fra kassereren.

 

ad 5)             Efter lidt snakken frem og tilbage, afsluttede formanden generalforsamlingen.

 

Maj 2006

 

Lene Pedersen

Sekretær