Referat fra Retzina-bandens generalforsamling d. 14.05.05

 

Dagsorden:

1.        Valg af dirigent

2.        Beretning

a)       Formand

b)       Kasserer

c)       PSHLU

3.        Valg

a)       Formand

b)       Kasserer

c)       Sekretær

d)       PSHLU

4.        Fremtidig virke

5.        Uddeling af bøder

6.        Eventuelt

 

ad 1)                    Peter R blev enstemmigt valgt

 

ad 2)                   a)     Formanden berettede at året igen var forløbet godt.

                                    Formandens beretning blev vedtaget med 9 stemmer for og 2 imod.

                            b)    Kassereren kunne heldigvis berette, at vores økonomi er ved at være rigtig god. Der vil være ca. 11.000 til lommepenge på ferien. Alle var glade, og det blev besluttet, at bruge det hele.

                                    Kassererens beretning blev enstemmigt vedtaget.

c)       PSHLU var som altid, veltilfreds med foreningens arbejde.

PSHLU´s beretning blev enstemmigt vedtaget.

 

                            Det blev endvidere besluttet:

                                    Fremtidige bøder vil være på min. 5 kr.

                                    Vi vil fremover betale for en hjemmeside. Web-masteren tager sig af dette.

 

ad 3                     a)     Hanne genvalgt

b)       Peter H genvalgt

c)       Lene genvalgt

d)       Margrethe genvalgt

 

ad 4                     Rejseudvalget holder møde d. 21.05.05.

 

                            PSHLU fik til opgave at sørge for en speciel oplevelse på skovturen i år 2007, i anledning af foreningens 20 års jubilæum. Hun bad sekretæren om hjælp.

 

                            Peter R. holder 50 års fødselsdag i ”forenings-ugen”

 

                            Rossana inviterer til et lille arrangement på hendes fødselsdag d. 13.07.05

 

                            Sande inviterer til et lille arrangement på hans fødselsdag d. 16.07.05

 

                            Inga inviterer foreningen til et arrangement d. 21.08.05. Der må IKKE uddeles bøder denne dag, ligesom der ikke skal medbringes andet end godt humør.

 

                            Store Spilledag d. 26.11.2005 hos Edith og Peter.

 

                            Næste skovtur: 3. juni 2006. Hans SKAL sørge for det gode vejr fra kl. 10.00.

 

ad 5)                   Se vedlagt fra kassereren.

 

ad 6)                   Efter lidt snakken frem og tilbage, afsluttede formanden generalforsamlingen.

 

Juni 2005

 

Lene Pedersen

Sekretær