Referat fra Retzina-bandens ekstra generalforsamling d. 14.07.05

 

 

 

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Beretning

a)      Formand

b)      Kasserer

c)      PSHLU

3.      Fremtidigt virke

4.      Uddeling af bøder

5.      Eventuelt

 

ad 1)              Peter R blev enstemmigt valgt

 

ad 2)             a)   Formanden takkede for en god sommerfest

                     b)   Kassereren havde intet nyt. Fortalte lidt om IT aktierne.

c)      PSHLU tilfreds med foreningens arbejde.

                    

                     Alle takkede rejseudvalget for et godt valg af feriestedet.

 

ad 3)             Der blev talt om, en evt. vedtægtsændring omkring optagelse af nye medlemmer.

                     Sekretæren skal ved lejlighed få skrevet lovene ind.

 

ad 4)             Se tidligere fremsendt fra kassereren.

 

ad 5)             Efter lidt snakken frem og tilbage, afsluttede formanden generalforsamlingen.

 

August 2005

 

Lene Pedersen

Sekretær