Referat fra Retzina-bandens generalforsamling d. 29.05.04

 

Dagsorden:  

                      1. Valg af dirigent

                      2. Beretning

                        a) Formand

                        b) Kasserer

                        c) PSHLU

                      3. Fastsættelse af kontingent

                      4. Valg

a)      Formand

b)      Kasserer

c)      Sekretær

d)      PSHLU

                      5. Fremtidig virke                     

                      6. Uddeling af bøder

                      7. Eventuelt     

 

ad 1)                       Peter R blev enstemmigt valgt

 

ad 2)                      a) Formanden berettede at året var forløbet godt, med et passende antal fester.

                      b) Kassereren bedring i vores økonomi – basis for rejse næste år.

                      c) PSHLU godt år som altid.

                      Edith mener året forløb som sidste år.

                      Leif for lidt Retzina.

                     

ad 3)                      Kontingent uændret.

 

ad 4)                      a) Hanne genvalgt som formand

                      b) Peter H genvalgt som kasserer

                      c) Lene genvalgt som sekretær

                      d) Margrethe genvalgt som PSHLU

 

ad 5)                      PSHLU og John inviterede til 2x60 års fødselsdag d. 23.10.04. De bad foreningen om at

                      reservere dagen. Denne indbydelse gælder også foreningens yngel.

                      Rejseudvalget blev valgt: Edith og Hanne. Foreningsuge bliver uge 28 / 2005.

                      Der bliver video dag hos Hans og Lene d. 18.09.04.

                      Store Spilledag hos Hanne og Leif d. 20.11.04

                      Peter R. bad Leif om at undersøge prisen på egen hjemmeside.

                      John foreslog en sponsoraftale.

 

ad 6)                      Mange bøder blev uddelt. Se vedlagt fra kassereren.

 

ad 7)                      John foreslog at fremtidige bøder skal være på min. 5 kr.

 

                      Formanden takkede for en god generalforsamling.                                      

 

Juni 2004

 

Lene Pedersen

Sekretær