Referat fra Retzina-bandens generalforsamling d. 07.06.03

 

Dagsorden: 

                       

                      1. Valg af dirigent

                      2. Beretning

                        a) Formand

                        b) Kasserer

                        c) PSHLU

                      3. Fastsættelse af kontingent

                      4. Valg

a)      Formand

b)      Kasserer

c)      Sekretær

d)      PSHLU

                      5. Uddeling af bøder

                      6. Eventuelt     

 

ad 1)                       Peter R blev enstemmigt valgt

 

ad 2)                        Formanden berettede at året var forløbet vel, og alle formål var opfyldt.

                      PSHLU manglede indput.

                      Kassereren berettede om en lille bedring i vores økonomi.

                      Under beretningen kommenterede Edith at der manglede nyheder til vores hjemmeside.

                      Den er lidt kedelig at besøge. Alle er velkomne til at sende noget til Leif.

                      Der blev diskuteret hvorvidt det er lovligt at sende E-mail fra en ferie. Det blev besluttet,

                      at fra Europa SKAL det være postkort, men hvis man er uden for Europa, må man sende

                      en E-mail.

 

ad 3)                      Kontingentet ændres til kr. 150,- pr. måned fra d. 1. juli 2003.

 

ad 4)                      a) Hanne genvalgt som formand

                      b) Peter H genvalgt som kasserer

                      c) Lene genvalgt som sekretær

                      d) Margrethe genvalgt som PSHLU

 

ad 5)                      Mange bøder blev uddelt. Se vedlagt fra kassereren.

 

ad 6)                      På grund af regnvejr sluttede generalforsamlingen ret brat

                      Vi ses på konoturen d. 16.08.03. Nærmere info følger fra udvalget.

 

                      Formanden takkede for en god generalforsamling.                                      

 

 

Juni 2003

 

Lene Pedersen

Sekretær